شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزپیگیری مجوز ساخت

با پیگیری های انجام شده پاسخ استعلام اداره کل راه و مسکن و شهرسازی از استانداری البرز اخذ و به پیوست پروانه کلی شهرک ابریشم به اداره مذکور تحویل گردید.
  •    2 001
  •   001
  •   2 001