شهرک فراز رازی البرزدريافت نقشه های فاز اول
پروژه واحدهای مسکونی
شهرک فراز رازی البرز
 
 
 
 

قرارداد پروژه فراز رازی البرزاطلاعیه -فاز 3 سلطان آباد- بلوک گذاری

اطلاعیه
به اطلاع آندسته از اعضای محترم ذینفع در فاز 3 شهرک ابریشم که قطعات آنها مشخص شده می رساند ،قطعه بندی اراضی مذکور در حال انجام است و طی چند روز آتی آماده تحویل می باشد . لذا افرادی که تمایل دارند حدود قطعات آنها بوسیله یک ردیف دیوار بلوکی مشخص و محصور گردد می توانند از تاریخ 94/4/6 لغایت 94/4/9 اعلام آمادگی نموده و برای هر قطعه250 متری مبلغ 1/000/000 ریال به حساب تعاونی پرداخت نمایند. لطفا در صورت عدم تمایل نیز مراتب را اعلام فرمایید تا در اسرع وقت اقدام لازم صورت گیرد.
هیات مدیره تعاونی مسکن شماره 2 رازی